Regulamin:

Regulamin SEOcatalogue.pl:

1. Katalog jest własnością firmy Isalscy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pamiątkowa 24/1
2. Zabrania się dodawania stron o treści pornograficznej bądź naruszających przepisy obowiązującego prawa.
3. Akceptacji podlegają wpisy dodane do prawidłowej kategorii, posiadające unikalny, poprawny językowo opis.
4. Przy zamieszczaniu linków dodatkowych w opisie strony, zabrania się używania niegramatycznych zwrotów językowych.
5. Opłata przy wpisach płatnych jest pobierana za moderację. Nie dajemy gwarancji dodania strony, jeśli nie spełnia ona warunków regulaminu.
6. Wszelkie reklamacje można kierować na adres spółki, bądź drogą elektroniczną na adres email admin(at)seocatalogue.pl
7. W przypadku wpisów łamiących regulamin, administrator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania użytkownika.
8. Zabrania się dodawania wpisów naruszających dobra osobiste osób trzecich. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń, autor wpisu zostaje powiadomiony drogą elektrniczną o jego usunięciu.
9. Moderacja wpisów płatnych odbywa się z pierwszeństwem wobec wpisów dodanych jako bezpłatne.
10. Czas oczekiwania na moderację trwa średnio ok. 48 godzin od dodania, jednakże może ulec wydłużeniu do maksymalnie 7 dni roboczych.
11. Zamieszczając link zwrotny do katalogu przy wpisie tego wymagającym, link musi być utrzymywany przez cały okres publikacji wpisu w katalogu.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.